فیلمهای آپارات

تغییر در رویش دندان‌های نیش

دندان نیش نهفته

تغییر رویش دندان‌های نیش دچار تاخیر طولانی میشود باید دست به کار شد .

دراین فیلم شما نحوه حل عدم رویش دندان نیش  را خواهید دید

اکسپوژر کانین نهفته

 

 

 

 

 246 بازدید از آغاز ,  2 بازدید در امروز

مقالات مرتبط