ارائه درمان های زود هنگام در ارتودنسی، در برنامه عصر خانواده از شبکه دو سیما

ارائه درمان های زود هنگام در ارتودنسی، در برنامه عصر خانواده از شبکه دو سیما توسط دکتر سید امین همایونی و...

ادامه مطلب

تغییرات لبها به دنبال کشیدن پرمولرهای اول دائمی به منظور درمان ارتودنسی در بیماران با مال اکلوژن Class II Div

مقدمه درمان ارتودنسی اکثرا نیاز به کشیدن دندان دارد و بیشترین دندانی که کشیده می شود پرمولر های اول دائمی هستند.به...

ادامه مطلب