1355

متولد تهران

درباره دکتر سید امین همایونی

۱۳۷۴

ورود به دانشکده دندانپزشکی آزاد اسلامی تهران

درباره دکتر سید امین همایونی

۱۳۸۱

فارغ التحصیل دندانپزشکی آزاد تهران

درباره دکتر سید امین همایونی

۱۳۸۵

دوره ی تخصصی ارتودنسی (MDS) در دانشگاه R.G.U.H.S
(دوره تخصصی ارتودنسی 2006-2009 دانشگاه راجیو گاندی)

درباره دکتر سید امین همایونی

۱۳۹۰

دریافت بورد تخصصی ارتودنسی وزارت بهداشت ایران

درباره دکتر سید امین همایونی

دکتر سيد امين همایونی

متخصص ارتودنسی ، دارای بورد تخصصی

درباره دکتر سید امین همایونی

 731 بازدید از آغاز ,  3 بازدید در امروز