تغذیه شیرخواران با شیر مادر یا شیر پاستوریزه در صورتی که بعد از آن دندان تمیز نشود، موجب پوسیدگی دندان می‌شود‌ و قطره آهن نیز فقط دندانهای پوسیده را سیاه می‌کند. مهمترین عملکرد دندان‌ها در بهبود تغذیه است اگر دندان سالم باشد تغذیه مناسب و ایده‌آل صورت می‌گیرد. در کنار امر تغذیه، وضعیت دندانهای شیری در رویش دندان‌های دائمی نیز موثر است.

اهمیت دندانهای شیری و نقش آنها در سلامت ارتودنتیک آتی افراد

  اهمیت دندانهای شیری و نقش آنها در سلامت ارتودنتیک آتی افراد تغذیه شیرخواران با شیر مادر یا شیر پاستوریزه در صورتی...

ادامه مطلب