اطلاعات عمومی

مزایای درمان به موقع ارتودنسی چیست

۱: اصلاح مشکلات بایت توسط هدایت رشد فک و کنترل عرض قوس دندانی بالا و پایین
۲: کاهش یا حذف بلع غیر طبیعی یا مشکلات گفتاری
۳: اصلاح رشد با استفاده از دستگاه های ارتوپدی بهتر است که در این دوره انجام گیرد که بسیاری از رشد استخوان ها شکل می گیرد.
۴: کوتاه کردن و ساده سازی درمان ارتودنسی بعدی
۵: جلوگیری از کشیده شدن دندان ها در آینده
۶: بهبود ظاهر و اعتماد به نفس
۷: آموزش والدین
۸: انتهای ترکیب دندان های شیری و دائمی (رشد همه دندان های دائمی)

 219 بازدید از آغاز ,  3 بازدید در امروز